Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Start


De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BOSN) bestaat uit een groep bewoners uit de wijk Steenvoorde Noord (Rijswijk) die zich zeer betrokken voelt bij de wijk en zich voor de wijkbewoners inzet om de leefbaarheid in de wijk Steenvoorde Noord te waarborgen en waar nodig te verbeteren.De BOSN is ondermeer actief op onderstaande gebieden:
- bestemmingsplannen van de Gemeente Rijswijk die invloed hebben op de wijk;
- herontwikkelingen en herinrichtingen van delen van de wijk;
- (grote) bouwprojecten;
- veiligheid;
- verkeersveiligheid, verkeerssituaties en parkeren;
- geluidsoverlast en andere vormen van overlast;
- zwerfvuil en afvalcontainers;
- groenvoorziening en -onderhoud;
- bestrating en verlichting;
- openbaar vervoer;

De BOSN signaleert aan en heeft overleg met o.a. de gemeente, politie, woningbouwvereniging, winkeliers, het wijkpreventieteam, e.a.

Daarnaast organiseert de BOSN jaarlijks verschillende activiteiten, zoals:
- Een Pop-Up braderie in de wijk;
- Een paas- en kerstactie voor de alleenstaanden;
- De landelijke opschoonactie in de wijk;
- Verspreidt twee keer per jaar het wijkblad.Bent u ook zo’n betrokken wijkbewoner en wilt u zich ook inzetten voor de wijk ?
Of heeft u een opmerking over deze site ?
Stuur dan een berichtje naar
bestuur@steenvoordenoord.nl