Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Activiteiten


Kerstattentie

Ieder jaar organiseert de BOSN een kerstactie. Aan alleenstaande oudere bewoners zal een kerstattentie worden uitgereikt door een kleine groep vrijwilligers. Uit voorgaande jaren weten we dat de ontvangers elke keer weer blij verrast zijn.
Met behulp van de enthousiaste medewerking van ‘Fresh bloemen & planten’ in de Boogaard worden medio december de attenties in orde gemaakt. Bij het rondbrengen ervan wordt rekening gehouden met eventuele Coronamaatregelen.
De bewoners krijgen van tevoren bericht dat de kerstattentie zal worden langsgebracht.
Mocht u iemand kennen die tot de doelgroep behoort, maar nog niet dergelijke attentie heeft ontvangen, geef dan s.v.p. zijn of haar naam per email door aan:
bewonersorg.steenvoordenoord@gmail.com.


Prinsessen Braderie
Foto's Prinsessen braderie 2017