Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

De BOSN


BOSN
De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BOSN) werkt gestructureerd aan een aantal aandachtspunten. Voor de meeste onderwerpen heeft de BOSN regulier overleg met de de Gemeente Rijswijk. Door zaken samen te bekijken en te bespreken komen we samen met de gemeente tot oplossingen. Vaak blijkt er ook een verhaal te zitten achter bepaalde situaties. Met wederzijds begrip denken we het meeste te bereiken.

Aangezien de BOSN probeert op te komen voor de belangen van wijkbewoners, is het van belang dat zoveel mogelijk bewoners hierover meedenken en input geven. Op deze manier kan de BOSN zo goed mogelijk voor de belangen van de wijk opkomen.

VBS
De BOSN is een onderdeel van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS). De VBS is de vereniging die de subsidie voor de BOSN ontvangt van de gemeente en vervolgens ter beschikking stelt aan de BOSN. Onder de VBS vallen ook de bewonersorganisaties: Steenvoorde Zuid en de Strijp.
Kijk ook eens op de website van de VBS:
www.v-b-s.nl

SWR
De BOSN werkt samen met de Stichting Welzijn Rijswijk (SWR). De SWR wil een bijdrage leveren aan een optimaal welzijn van alle burgers van Rijswijk.
De SWR wil dit bereiken door:
- Het versterken van de sociale samenhang en het voorkomen en bestrijden van achterstanden;
- Het bevorderen en vergroten van zelfredzaamheid en ontplooiingsmogelijkheden; - Het bevorderen van actieve deelname aan onze samenleving.