Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

de Voorden


Als je naar de kaart van Rijswijk kijkt, zie je een opvallend grote strook 'groen' in onze gemeente liggen, welke bestaat uit bosachtige parken, waterpartijen, sport- en grasvelden. 'Aan de grond' valt die grote omvang soms niet zo op, omdat die strook door een paar wegen wordt doorsneden. Maar zou je van bovenaf kunnen kijken, dan zou je een indrukwekkend groengebied zien. Deze langgerekte, grote, groene strook wordt de Landgoederenzone genoemd. In deze Landgoederenzone staan een aantal oude landhuizen. In Steenvoorde Noord ligt een belangrijk deel van bovengenoemde Landgoederenzone: het bosachtige parkgebied de Voorden met een totale oppervlakte van 32 hectare. Dit gebied bestaat uit park Steenvoorde met daaraan grenzend park de Voorde en alleen door de landelijk aandoende en verkeers-luwe van Vredenburchweg gescheiden van park Overvoorde met z'n waterpartijen. Parkgebied de Voorden wordt globaal begrensd door de Schaapweg, de Generaal Spoorlaan, de Prinses Beatrixlaan en de gemeentegrens tussen Rijswijk en Den Haag, welke ruwweg de sloot langs de Guntersteinweg (Den Haag) volgt.
Landhuis de Voorde
Landhuis de Voorde staat in park de Voorde. Het pand werd na de oorlog gerestaureerd en als atelierruimte voor diverse kunstenaars in gebruik genomen. Schuin vóór het landhuis staat de eveneens gerestaureerde tuinderswoning, welke lange tijd de atelierruimte was van de bekende Haags/Rijswijkse kunstenaar Hermanus Berserik.
Landhuis Overvoorde
Landhuis Overvoorde staat in Park Overvoorde. Na de oorlog heeft het dienst gedaan als jeugdherberg en als conferentieoord. Landhuis Overvoorde is al enige tijd eigendom van een projectontwikkelaar. Het is nog niet duidelijk wat de toekomstige bestemming van dit landhuis gaat worden.In de Voorden zijn ook aanwezig:
- Conferentieoord Overvoorde 'De Hoeve',
- Bebouwingen en terreinen van 'Omnigroen',
- Bunkers, zowel uit de Tweede Wereldoorlog als uit de tijd van de zg. 'Koude Oorlog' (BB),
- Oefenterrein van Hulpverleningsregio Haaglanden (HRH) - voorheen BB,
- Sportterreinen van TEDO / de Adelaars,
- Tennispark 'Overvoorde',
- Twee weiden met pony's en kleinvee,
- Een oude boomgaard met grasvelden,
- Een kinderspeelterrein met speeltoestellen.